CSR,marketing i PR

with Brak komentarzy

CSR a działania marketingowe

Czasy gdy właściciel firmy traktował produkcję i dystrybucję jako podstawową działalność swojego przedsiębiorstwa na szczęście bezpowrotnie minęły. Działania marketingowe zwykle oznaczały: projekt opakowania i sprzedaż (dystrybucję).Z czasem pojawiła się informacja o produkcie dla klienta (reklama), dbałość o pracownika (employer branding) i świadomość porządkowania własnego podwórka (corporate identyfity) oraz wyjście z biznesem do społeczności lokalnych (CSR).

CSR, marketing i PR

Grupa do zadań specjalnych dbająca o dobry klimat wokół pracodawcy-CSR. Corporate Social Responsibility, to określenie o dużym znaczeniu.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. To tyle z powszechnie funkcjonującej definicji.Do niedawna temat CSR kojarzył się jedynie z działalnością firm zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Firmy a społeczna odpowiedzialność

CSR, znakowanie produktów,Dzisiejszy biznes chętnie wykorzystuje bogactwo narzędzi stosowanych w CSR.W firmach często spotykany jest wolontariat pracowniczy. Polega on na podejmowaniu działań wspierających incjatywy społeczne.
Firmy coraz częściej chcą uczestniczyć w ważnych społecznie tematach zakładają stowarzyszenia i fundacje popierające swoimi celami statutowymi ważne tematy.

CSR, marketing i PR

stały się podstawowymi narzędziami do informacji o tym co dzieje się w firmie.Rozmyślajac o CSR chyba każdemu na myśl przyjdą : Fundacja Polsat czy Fundacja TVN – Nie jesteś sam.Bliżej jest jednak do zrozumienia CSR jako działań dostępnych dla każdego przedsiębiorcy i funkcjonujących naprawdę obok nas.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Przykładem inwestycji społecznie odpowiedzialnych może być program sieci Tesco skierowany do uczniów szkół podstawowych.W ramach programu Tesco funduje szkołom pracownie komputerowe i multimedialne a także sprzęt dydaktyczno- sportowy.Od 2012 roku działa fundacja Tesco, wcześniej funkcjonująca jako Fundacja Tesco dzieciom.Fundatorem podmiotu jest Tesco Polska.
Poprzez działalność fundacji,Tesco buduje swój wizerunek jako firma odpowiedzialna społecznie i tworzy aktywny plan wykorzystania swoich możliwości na rzecz potrzebujących i społeczności lokalnych na terenie całej Polski, gdzie posiada swoje hipermarkety i sklepy.
Od 2014 roku Fundacja Tesco posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Z szeregu gratyfikacji jakie daje Status OPP to między innymi uprawnienie do otrzymywania 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne.Prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności czy użytkowanie państwowych lub samorządowych nieruchomości na preferencyjnych warunkach.

Znakowanie produktów

Znakowanie produktów to kolejne narzędzie z zakresu palety działań CSR.
Polega na umieszczaniu na etykietach produktów i opakowaniach informacji z zakresu społecznego lub ekologicznego wymiaru działania firmy.
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii powołana przez Zbiniewa Religę od lat prowadzi specjalny program Siła Serca, powołany do współpracy ze sponsorami http://frk.pl
W ramach swoich działań fundacja otrzymuje dotacje od sponsorów działających w biznesie,przyznając odpłatnie produktom wspierających zdrowy styl życia znaczek Siła Serca.
Raz w roku odbywa się całodzienny program w TVP, promujący ideę fundacji i sponsorów.

CSR – wizerunkowe przełożenie na działania employer branding

CSR ma również wizerunkowe przełożenie na działania związane z employer brandingiem.
Pracownicy chętniej podejmują współpracę z pracodawcą,który cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Do działań przekonani są właściciele coraz mniejszych firm.Podejmują działania rzecz CSR z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, szkołami a nawet z przedszkolami.
Każda tego typu incjatywa pozwala na tzw efekt synergii w promocji dla obu podmiotów.Ważna jest skuteczna strategia działań public relations włączająca do swojego planu działania CSR. Taka strategia w długofalowej perspektywie prowadzi do wzrostu wartości firmy lub do wypromowania konkretnych marek w otoczeniu zaufania społecznego.
Dla firm nagrodą są efekty wizerunkowe i wzrost konkurencyjności na rynku.Dla podmiotów NGO przekładają się na konkretne kwoty wpływające na realizację ich celów statutowych.

Zostaw Komentarz