Idea kampanii społecznych

with Brak komentarzy

Zwróć uwagę – idea kampanii społecznych

Gdy przeglądasz strony internetowe, oglądasz telewizję czy słuchasz radia, spotykasz się  z komunikatami, które nawołują do zmiany zachowania lub zwracają uwagę na jakiś ważny  społecznie problem.Te komunikaty są poruszające, nierzadko kontrowersyjne, zawsze jednak skłaniają do myślenia.

Początki kampanii społecznych

sięgają 1944 roku.W Stanach Zjednoczonych wymyślony został Smokey Bear – niedźwiadek, który do dziś ostrzega społeczeństwo amerykańskie przed pożarami lasów. Na wielu plakatach oraz filmikach promocyjnych niedźwiadek Smokey w stróju leśnika uświadamia, że 9 na 10 pożarów spowodowanych jest nieostrożnością niedzielnych turystów.

W Polsce tradycja akcji społecznych jest bardzo bogata. Pierwsze kampanie edukacyjne organizowano już w Dwudziestoleciu Międzywojennym. Dotyczyły one m.in. podniesienia świadomości chłopów w kwestiach higieny. W kolejnych latach obszary tematów podejmowanych przez akcje społeczne stopniowo się poszerzały. W roku 1997 Polska ujrzała jedną z pierwszych kampanii społecznych, w pełnym rozumieniu tego słowa. Fundacja S.O.S. zorganizowała akcję pod hasłem ,,Wakacje od codzienności” fundując najbiedniejszym dzieciom darmowe kolonie letnie. Informacje o działaniach ukazywały się m.in. w licznych czasopismach lokalnych, informując mieszkańców wsi i miast o podjętej inicjatywie, wspieranej również przez Caritas Polska.

Widoczność kampanii społecznych

Kampanie społeczne, aby być zauważonymi, często korzystać muszą z wyrazistych środków przekazu.Często określane są mianem kontrowersyjnych. Wspomnę tu dyskusyjną akcję ,,No Anorexia”, promowaną przez szereg plakatów autorstwa Oliviero Toscaniego. Plakaty ukazały skrajnie wychudzoną, nagą 25-letnią, byłą modelkę Isabellę Caro, która wciąż zmagała się z zaburzeniami łaknienia. W wielu środowiskach plakat określany był jako zbyt naturalistyczny i brutalny, jednak zamierzeniem autorów było złamanie tabu ciążącego nad anoreksją poprzez maksymalnie charakterystyczny i wyrazisty komunikat.

Z biegiem lat, twórcy filmów reklamowych, powstających na potrzeby kampanii społecznych, uciekają się do coraz bardziej drastycznych środków wyrazu. Zaciera się  granica między uzasadnionym użyciem silnie przemawiających obrazów a przesadnym epatowaniem okrucieństwem.Irlandzka kampania ,,Growing up”, zaprezentowała niespełna 40-sekundowy filmik, na którym widać jak kilkuletni chłopiec jest brutalnie bity przez rodzica. Twórcy uzasadniają charakter użytych środków ważnością tematu, jednak wielu specjalistów twierdzi, że tak brutalne obrazy mogą okazać się traumatyczne dla osób, które w przeszłości doświadczyły przemocy w rodzinie.

Cykliczne akcje społeczne

Poza jednorazowymi kampaniami, istnieje wiele akcji cyklicznych. Akcje systematycznie przypominają  odbiorcom o konieczności podjęcia lub zaprzestania danych działań. Przykładem mogą być tak rozpoznawalne kampanie jak:,,Pij mleko, będziesz wielki”, ,,Płytka wyobraźnia to kalectwo”, czy rozbudowane działania akcji ,,Wielka Kampania Życia”, której bardzo rozpoznawalnym symbolem jest znak różowej wstążki. Optymizmem napawa fakt, że coraz więcej mówi się o zdrowiu w kontekście kwestii społecznej, ponieważ w istocie, bardzo często w przypadku problemów zdrowotnych pierwszym krokiem na drodze do wyleczenia jest nauczyć się o nich mówić.http://www.pressoffice.pl/archiwum?more=478115037