Koncepcja marketingowa

with Brak komentarzy

Koncepcja marketingowa

Koncepcja marketingowa

Masz pomysł, jest doskonały, niepowtarzalny.Po prostu nie może się nie udać - biznes jest pewny.Ten sposób myślenia może cię wiele finansowo kosztować.Możesz stracić wszsytko jeśli chcesz polegać tylko na wizji. Czego potrzebujesz, żeby twój pomysł bezpiecznie się rozwijał i przynosił zyski?

Głównym założeniem koncepcji marketingowej jest zaspokajanie potrzeb nabywców z zyskiem dla jej właściciela. Pomysłodawca biznesu jest jednocześnie właścicielem koncepcji marketingowej. Nawet gdy sam nie jest jej twórcą. To dlatego wizionerzy, osoby kreatywne zawsze pracują z grupą osob, które są biegłe w dziedzinie planowania, badania, kosztorysowania, czyli - są twóracmi strategii marketingowej. Podejście marketingowe wymaga badania gustów, upodobań oraz preferencji nabywców.strategia marketingowa Aneta Burdon W związku z tym firma nie może produkować jakichkolwiek wyróbów, czy świadczyć usług bez wcześniejszej opinii nabywców.Oznacza to, że klient w tej sytuacji staje się ważnym graczem procesu zarządzania produktem, ponieważ określa, czego potrzebuje i pragnie mieć a twoja firma po prostu ma to wykonać. Oczywiście w realnej rzeczywistości gospodarczej każdy, kto będzie postępował niedokładnie według tego schematu:
najpierw badam potrzeby, a dopiero gdy dowiem się jakie one są, myślę o produkcie optymalnie, to poniesie klęskę. W między czasie prawdopodobnie pojawią się produkty konkurencyjne. Chodzi tu bowiem jedynie o pewien sposób myślenia zakładający dostosowywania działań marketingowych do potrzeb i preferencji nabywców a nie odwrotnie.

Sztuka przewidywania przyszłych potrzeb

Na współczesnych rynkach, zwłaszcza rozwiniętych, europejskich i pozaeuropejskich sukcesy osiąga ta firma, która przyznaje nabywcy centralne miejsce w procesie kształtowania oferty rynkowej. Potrafi też przewidywać przyszłe jego potrzeby i sposoby jej zaspokojenia. W takiej sytuacji misją firmy staje się nie tylko zaspokojenie znanych potrzeb, lecz również tych nieznanych potrzeb (ukrytych), których pragną nabywcy. Oznacza to, że jednym ze strategicznych celów firmy staje się odkrycie nieznanych potrzeb nabywcy dzięki ciągłym badaniom rynku i działaniom innowacyjnym.Efektem takiego założenia jest wykrystalizowanie się przewagi konkurencyjnej w postaci zaoferowania na rynku lepszych produktów. W walce konkurencyjnej na rynku wygra ten, kto jest w stanie oferować nabywcy wartość bądź produkt, który zaspokaja jego potrzebę lepiej od innych.Działając według koncepcji marketingowej trzeba zawsze postawić pytanie: jak kreować nowe potrzeby i wyniki. Niekiedy daje to początek nowym sektorom gospodarczym.

Nowości - element przyciągania uwagi klienta

Firma może przyciągać uwagę klienta nowościami jeżeli jej działania będą nastawione na strukturę innowacyjną. Taka struktura oznacza  działania ukierunkowane na modernizację istniejących wyrobów/ usług, wytwarzanie nowych wyrobów, wprowadzenie nowych technologii, materiałów, komponentów i tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych. Według badań, aż 52% przedsiębiorstw działających w Polsce buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o cenę, podczas gdy firmy, dla których innowacje stanowią strategiczne podejście w biznesie, nie wskazują ceny, jako głównego czynnika konkurowania. Ich zdaniem jest to w pierwszej kolejności, jakość oferowanych produktów i usług, a także dostęp do informacji o innowacyjnych rozwiązaniach. Etap konkurowania ceną mają już za sobą. Niestety tylko 0,2% polskich przedsiębiorstw prowadzi działalność oferując innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania. Reasumując można stwierdzić, że dokonujący się postęp w zakresie ewolucji orientacji biznesowych przedsiębiorstw zmierzał w kierunku zaspokajania potrzeb klienta za pomocą produktu oraz całego zestawu instrumentów wspomagających jego wytworzenie, dostarczanie oraz konsumowanie.Aktualnie nastąpiła zmiana z koncentracji na sprzedaż wyprodukowanych wyrobów i zamianę ich na gotówkę  w kierunku działań mających na celu zaspokajania potrzeb klienta za pomocą wytworzenia odpowiednich wartości