Dawtona – zakres działań: Public Relations dla produktów. Działania media relations w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, sponsoring, konkursy w prasie.