Biznes pozytywnego wpływu

with Brak komentarzy

Do niedawna za innowację w dbaniu o wizerunek przedsiębiorstwa uważane było wyjście z biznesem do społeczności lokalnych (CSR.) Grupa do zadań specjalnych – dział w firmie lub zewnętrzny podmiot dbał o dobry klimat wokół pracodawcy. Corporate Social Responsibility, (CSR) było określeniem o dużym znaczeniu społecznym i inwestycją. Raczej stylem prowadzenia przedsiębiorstwa o zasięgu długoterminowym.http://www.prsolution.pl/csr-odpowiedzialny-biznes/

Co z działaniami CSR?

Przykłady działań CSR jeszcze sprzed kilku lat funkcjonujące całkiem sprawnie nagle stały się zupełnie niewystarczające, żeby nie powiedzieć – archaiczne. O działaniach CSR pisałam już wcześniej tu: http://www.prsolution.pl/category/csr/ Wraz z rozwojem nowego biznesu prowadzenie działań CSR tego typu to już stanowczo za mało. W nowej rzeczywistości firmy zajmują całe obszary związane z  przedsiębiorczością odpowiedzialnego rozwoju. Nie mówimy już o działaniach, odrębnych projektach ale o całych przedsiębiorstwach poświęconych przedsiębiorczości społecznej. Nazywanej  też zrównoważoną przedsiębiorczością. Ogromne znaczenie w nowym podejściu do przedsiębiorczości, która służy ludziom mają  startupy odpowiedzialnego rozwoju zwane startupami zrównoważonego rozwoju.

Startup i nowe idee otoczenia biznesu

Obszary działania zrównoważonej przedsiębiorczości są bardzo różne i tak naprawdę zależą od źródeł inspiracji w startupach. Ich założyciele są zazwyczaj bardzo oddani swoim ideom. Chętnie wykorzystują nowe trendy biznesowe i społeczne w poszukiwaniu dostępu do najnowszej wiedzy globalnej.U podstaw działania startupów leżą najnowsze idee. Dotyczącą firm zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), gospodarki inkluzywnej, przedsiębiorczości społecznie innowacyjnej  czy przedsiębiorczości społecznej. Startapy wykorzystują rónież najnowsze idee gospodarki:

  • gospodarki współpracy
  • gospodarki współdzielenia
  • gospodarki dostępu
  • gospodarki obiegu zamkniętego
  • gospodrki niskoemisyjnej
  • gospodarki społecznej
  • gospodarki społecznego wpływu

W przedsiębiorczości społecznej nie chodzi tylko o efekty biznesowe. Równie ważna jest  próba oceny rzeczywistego wkładu w zmniejszenie danego problemu społecznego, np. czy wprowadzona innowacyjna usługa dla osób wcześniej marginalizowanych zmniejszyła skalę wykluczenia w grupie docelowej? Działanie gospodarcze nakierowane na wzrost pozytywnego wpływu. Maksymalizacja przychodów to sprawa drugorzędna. Takie podejście to wielkie wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa.

Wzrost pozytywnego wpływu

Wpływ społeczny można zmierzyć. Można zastosować wskaźniki „produktowe” i dotyczące zmiany w relacjach społecznych.Te ostatnie są ważne, ponieważ związane z kształtowaniem postaw i zachowań konsumenta. Budują również podstawy funkcjonowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Osiągniecie wymiernego sukcesu motywuje do poszerzania zakresu działania. Z czasem modyfikacji podlegają wykorzystane metody i powstają plany rozszerzania działań tego typu w dłuższym okresie. Ocena wpływu społecznego może być dokonywana na trzech poziomach:

  • w ramach wpływu wywieranego przez własną działalność
  • przez ocenę wpływu w relacjach z partnerami ( kontrahentami i NGO)
  • przez możliwość współpracy i wywierania nacisku na inne podmioty

Model P2P – nieograniczone możliwości

Ludzie zakładają w różnych częściach świata organizacje, które są zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Te organizacje naprawdę przyczyniają się do rozwiązywania najważniejszych wyzwań lokalnych i globalnych przed jakimi stoją ludzie działając na rynku.Oczywiście największe szanse mają firmy, które mają możliwości zastosowania nowoczesnej technologii. Nowa rola biznesu w społeczeństwie to zwiększanie wartości poprzez podnoszenie jakości życia w różnych grupach oraz jakości środowiska naturalnego. Tego rodzaju podmioty działają w Polsce zdecydowanie inaczej niż tradycyjny biznes. Są zupełnie inne niż firmy zakładane w pierwszych dwudziestu latach po przemianach ustrojowych. Często mają zakres globalny od samego początku, zapewniając nieograniczony przestrzennie dostęp, wykorzystując aplikacje, dzięki którym bezpośrednio łączą się ze sobą osoby zainteresowane zakupem, czy wypożyczeniem właściwie wszystkiego – oparte na modelu P2P. Peer to Peer (z ang. każdy z każdym) to model opierający się na sieci komputerowej, która umożliwia komunikację swoich użytkowników na równorzędnych zasadach. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zainicjować połączenie. Struktura P2P zależy od ilości zalogowanych osób i nie posiada centralnego serwera. 

gospodarka współdzielenia, biznes pozytywnego wpływu

Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne

Niektóre firmy działające w strukturze P2P szybko rosną, budują wartość rynkową i przychody. Inne pozostają na etapie wczesnego startupu a jeszcze inne przestają działać po kilku miesiącach prób lub odradzają się w innej konfiguracji w ramach tej samej społeczności. W przyjmowanych modelach biznesowych przez tego rodzaju firmy zwraca się uwagę na współpracę z otoczeniem na różnych etapach powstawania produktów i usług. Zaangażowani użytkownicy traktowani są jako współtwórcy wartości firmy czy marki.

Użytkownik jako współtwórca

Firmy, które potrafią wykorzystywać wiedzę płynącą od klientów efektywniej wprowadzają swoje rozwiązania na rynek. Rozwój takich rozwiązań przyczynia się do zapoczątkowania przedsiębiorczości skierowanej na zmiany jakości i stylu życia.

zmiany w biznesie, nowe zawody Aneta Burdon

Zmiany są bardzo głębokie począwszy od wzorców produkcji i konsumpcji, w kierunku realizacji wizji zrównoważonego rozwoju aż do zmiany potrzeb czy zawodów. Dziś opis przedsiębiorczości zaczyna wyglądać już całkiem inaczej, również od strony edukacji. Za zmianami w biznesie jak w klockach domina zmieniają się oczekiwania klientów, rynek pracy, zawody i właśnie edukacja. Przedstawiciele pokolenia wchodzącego właśnie na rynek w rozwiniętych gospodarkach nie chcą być trybikiem w machinie kapitalistycznego rynku, który służy nielicznym. Młodzi ludzie chcą pracować i konsumować inaczej. Firmy, które nie podążają za zmianami dla większości mając perspektywę ciężkiej i nudnej pracy, w dodatku przyczyniającej się do pogłębiania kryzysu ekologicznego i społecznego będą musiały odejść z rynku.